اجرای سرود " آقازاده " سیاسی ترین سرود تاریخ انقلاب جلو چشم مسئولین

۵۷۴


۰

+ حتما گوش کنید و به دست هر تعداد مخاطب و گروه که می تونید برسونید. داریم به انتخابات نزدیک میشیم،... واقعا برنامه مسئولین ما برای اقتصاد؟ اشتغال ؟ ازدواج جوونا چیه؟!...... تو صحفات مجازی مسئولاتون ( یا از هر طریق دیگه ایی) از مسئولین بخواینن توضیح و راهکار بدن… . #درخواست های ما مقدمه تغییرن

Published by: طهورا
Published at: ۱۰ months ago
Category: