در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع - محمدرضا و همایون شجریان | مثنوی بیات ترک

25


0

غزل از حافظ | دستگاه: آواز بیات ترک | در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع/شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع/روز و شب خوابم نمی آید به چشم غم پرست/بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع/رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد/همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع/...

Published by: آوای فاخته
Published at: 1 year ago
Category: موسیقی