اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است - محمدرضا شجریان | کنسرت گروه شهناز 1387

185


0

کنسرت گروه شهناز (رندان مست و مرغ خوشخوان) - تهران، تالار وزارت کشور (1387) غزل از حافظ دستگاه: شور آواز: محمدرضا شجریان تار: مجید درخشانی نی: شاهو عندلیبی ================ اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است در آستین مرقع پیاله پنهان کن که همچو چشم صراحی زمانه خون‌ریز است به آب دیده بشوییم خرقه‌ها از می که موسم ورع و روزگار پرهیز است مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر که صاف این سر خم جمله

Published by: آوای فاخته
Published at: 7 months ago
Category: موسیقی