ایلان ماسک | مغز متفکر تسلا

۵۶۱

تد تهران

۰

جهت مشاهده این مطلب و مطالب بیشتر به سایت تد تهران (tedtehran.com) مراجعه نمایید... تد تهران : تد ایرانی حوزه کسب و کار جهت گسترش ناب ترین ایده های ایرانی در کسب وکار.

Published by: تد تهران
Published at: ۹ months ago
Category: آموزشی