تصاویر هوایی از اولین پل سه پایه دنیا

۹۲۲


۰

پل جوادیه به طول 210 متر دارای شش خط عبوری خودرو است و معماری خاص آن به عنوان تنها پل سه پایه جهان و بهره گیری از 12 کابل نگه دارنده جلوه خاصی را به این نماد تازه شهر تهران بخشیده است.

Published by: شهرداری تهران
Published at: ۷ years ago
Category: