چگونه می توان از بخش ناخودآگاه مغز استفاده کرد؟

۱۹۲


۰

آیا می دانستید که ما تنها از ده درصد فعالیت مغزمان آگاهی داریم؟ در یک آزمایشگاه در بارسلون، دانشمندان برای توسعه این آگاهی تلاش می کنند. دلیل این تلاش این است که ما بتوانیم در جهانی مملو از داده ها، بهتر عمل کنیم. جمع آوری اطلاعات کار ساده ای است، اما مشکل آنجاست که بخواهیم همه این اطلاعات را حس کنیم. انسان ها اغلب در برابر سیلی از اطلاعات بی انتها قرار دارند که نمی توانند مفهوم آن را درک کنند.

Published by: emsho
Published at: ۱ year ago
Category: علمی و تکنولوژی