نسل جدید پهبادها

۵


۰

این ویدیو به معرفی جدیدترین نسل پهبادها می پردازد

Published by: پلازامگ
Published at: ۵ months ago
Category: علمی و تکنولوژی