استاد سید حسین موسوی بلده ، تلاوت مجلسی سوره شوری ، سال 1376

۱.۶ K


۰

تلاوت استاد سید حسین موسوی بلده در سالن اجلاس و در پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن - سال1376 / mustafa-ismail.blogfa.com

Published by: اکبر القراء
Published at: ۶ years ago
Category: