استاد سید حسین موسوی بلده ، تلاوت مجلسی سوره شوری ، سال 1376

۱.۶ K

اکبر القراء

۰

تلاوت استاد سید حسین موسوی بلده در سالن اجلاس و در پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن - سال1376 / mustafa-ismail.blogfa.com

منتشر شده توسط: اکبر القراء
تاریخ انتشار: ۵ سال پیش
دسته بندی: