نجات و ریکاوری توله سگ زخمی از میان برف ها

596


0

در بیرون یخبندان شدید بود و برف زمین را پوشانده بود. توله سگ فقیری در محل دفن زباله نشسته است. توله سگ گرسنه کاملاً یخ زده است و مرد می خواهد او را نجات دهد.

Published by: ویدیوبانک
Published at: 10 months ago
Category: حیوانات