به کجا چنین شتابان 1

93


0

سریال - به کجا چنین شتابان - به کارگردانی ابوالقاسم طالبی - 1388 - ق 1 و 2 و 3 - قصهٔ جوانی است که سری پرشور دارد و آرزوهایی بزرگ که می‌خواهد به یکباره به آنان برسد. قصه داستان روایت گر افرادی است که می‌خواهند یک شبه ره صد ساله را بروند و در این راه بدون توجه به بهایی که می‌پردازند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند! .

Published by: مهاجر
Published at: 3 months ago
Category: فیلم