آموزشگاه موسیقی همراز: موسیقی فیلم بر باد رفته

۲.۳ K


۰

برگزاری دوره های مهارت آموزی موسیقی (دیپلم موسیقی) در 4 گرایش ساز جهانی، آواز جهانی، ساز ایرانی، آواز ایرانی در مرکز مهارت آموزی و آموزشگاه موسیقی همراز تحت نظارت مستقیم و مدیریت دکتر مجید اخشابی؛ تلفن: 2-88205001-021؛ همراه: 09191399002-09199099125؛ آدرس: خیابان ونک، پاساژ تک، آسانسور 2، طبقه 1، واحد 3؛ سایت: http://hamraaz.ir

Published by: آموزشگاه موسیقی همراز
Published at: ۹ months ago
Category: موسیقی