کنوانسیون تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر توسط 5 کشور نهایی شد

114


0

به گزارش پرتال حمل و نقل، چهارمین اجلاس بررسی همکاری در زمینه ایمنی دریانوردی در دریار خزر امروز در تهران با حضور نمایندگان 5 کشور ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان آغاز شد. در این اجلاس به موضوعات مرتبط با ایمنی دریانوردی پرداخته می شود؛ در حالی این اجلاس تشکیل می شود که کنوانسیون تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان قانون اساسی حاکم در این دریا توسط 5 کشور نهایی شد و به امضای مسئولان مربوطه رسید و در حال حاضر مراحل استصوابی خود را طی می کند.

Published by: پرتال حمل و نقل iranway
Published at: 2 years ago
Category: