هواپیماهای جاسوسی آمریکا زیر نفوذ اطلاعات سپاه

996


0

تصاویری از رصد لحظه ای هواپیماهای جاسوسی آمریکا توسط سپاه و توضیح سردار حاجی زاده

Published by: انصار كلیپ
Published at: 2 years ago
Category: