یک دقیقه فیزیک - سرنوشت خورشید

0


0

یک دقیقه فیزیکی دیگر با محمد گلزاری - سرنوشت خورشید. www.physicsiran.ir . منبع کتاب از کوارک تا کهکشان. نوشته محمد گلزاری. تلفن فروش 09394659279

Published by: کانال آموزشی پوپک
Published at: 1 year ago
Category: علمی و تکنولوژی