1. رادیولوژی لکچریو : CT اسکن شکم و لگن نرمال

۱۹۶


۰

کورس رادیولوژی لکچریو حاوی بیش از 80 ویدیو و 8 ساعت آموزش می باشد . برای تهیه مجموعه به کانال مدیسکا مراجعه کنید

Published by: مدیسکا
Published at: ۱ year ago
Category: آموزشی