1. رادیولوژی لکچریو : CT اسکن شکم و لگن نرمال

۱۹۶

مدیسکا

۰

کورس رادیولوژی لکچریو حاوی بیش از 80 ویدیو و 8 ساعت آموزش می باشد . برای تهیه مجموعه به کانال مدیسکا مراجعه کنید

منتشر شده توسط: مدیسکا
تاریخ انتشار: ۶ ماه پیش
دسته بندی: آموزشی