فیلم منطقه پرواز ممنوع

۲۵.۴ K


۰

به هر حال، هیچ گاه نمی توان انتظار یک فضای یکسره پاک و سالم را در دنیای مجازی برای کودک و نوجوان داشت. پس بهتر است زمینه را برای سالم ماندن کودکان در همین فضا آماده کرد. shswco

Published by: موسسه فرهنگی دیجیتالی شمیم نرم افزاردانش
Published at: ۹ months ago
Category: فیلم