خواندن سرود شهید باصدای موسوی قهار، سال 59 در حضور امام

۸.۵ K


۰

حاج سیدقاسم موسوی قهار، انصافا دعاخوان و مناجات خوان قهاری است. اکنون او در شمار پیرغلامان و پیشکسوتان است، اما روزگاری حنجره بی بدیلی داشت که می توان نمونه صدای او را در این سرود که سال 1359 در حضور امام خمینی (ره) خوانده است، ببینید.

Published by: پیرغلامان
Published at: ۳ years ago
Category: مذهبی