اکران 8_این دولت تصمیمش بر اینه که مردمش رو بدهکار کنه/یاری کارگردان لیلاج

۴۹.۷ K


۰

در اکران 8 داریوش یاری از مشکلالت اکران فیلمش میگوید معرفی و نقد مرد ایرلندی نقد و تحلیل فیلم کوتاه خوابگرد

Published by: اکران
Published at: ۹ months ago
Category: فیلم