نمونه کتاب زبان اصلی یادگیری بهتر

۷۳


۰

چطور می تونیم کتاب ارزان اما با کیفیت زبان اصلی داشته باشیم؟ در ویدئوی فوق نمونه ای از کتاب های سفارش داده شده را مشاهده می فرمائید. همون طور که می بینید برخی صفحات که نیاز بوده رنگی گلاسه چاپ شده. جلد بصورت سخت و لوکش کار شده. طراحی جلد مجدد برای هر دو کتاب صورت گرفته تا کیفیت جلد بالا بمونه. صحافی دوخت موجب میشه هیچ وقت هیچ برگی جدا نشه. سایت ما : LearnBetter.ir شماره سفارش: 09024409580

Published by: یادگیری بهتر
Published at: ۱۱ months ago
Category: تبلیغات