بیا بیا دلدار من - محمدرضا لطفی | راست پنجگاه

205


0

غزل از مولانا دستگاه: راست پنجگاه آواز و نوازنده تار: استاد محمدرضا لطفی ================ بیا بیا دلدار من دلدار من درآ درآ در کار من در کار من تویی تویی گلزار من گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار من بیا بیا درویش من درویش من مرو مرو از پیش من از پیش من تویی تویی هم کیش من هم کیش من تویی تویی هم خویش من هم خویش من هر جا روم با من روی با من روی هر منزلی محرم شوی محرم شوی روز و شبم مونس تویی مونس تویی دام مرا خوش آهویی خوش آهویی

Published by: آوای فاخته
Published at: 4 months ago
Category: موسیقی