والس تاجیکی از گروه کهن ساز به سرپرستی کامبیز مفتاحی

3.1 K


0

به روایت استاد مسعود شعاری- اجرا توسط گروه کهن ساز به سرپرستی کامبیز مفتاحی- تنظیم برای ارکستر کامبیز مفتاحی- اعضای گروه کهن ساز : حمیدرضا نوبختی(سه تار )-پوریا جوانمیری(قیچک باس)-هادی فتوحی(سازهای کوبه ای)- پروین فراهانی(کمانچه)-پوریا صادقپور(سه تار)- پویا واعظی(عود) - اردوان عزیزی(دیوان)- پدرام سلیمانی(سازهای کوبه ای)- آدرس اینستاگرام گروه کهن ساز : kambiz_meftahi@

Published by: گروه کهن ساز
Published at: 3 years ago
Category: موسیقی