صدای اگزوز نیسان gtr و فراری ۴۵۸

4.4 K


0

R35 GTR vs Ferrari 458 Stock 458 GTR: Rexpeed midpipe + AAM exhaust صدای اگزوز و موتور نیسان جی تی ار و فراری ۴۵۸ شتاب درگ Nissan King

Published by: نیسان نیسمو
Published at: 2 years ago
Category: متفرقه