سر و کار داشتن با رئیس سختگیر (مقدمه)

204


0

در این دوره ضمن آشنایی با چالش های کاری در مقابل یک رئیس سختگیر با مدیریت روابط مشکل آفرین و چالش ساز آشنا شوید. برای دیدن قسمت های بعدی این دوره ویدیوئی در سایت بلدشو، لینک داخل پرانتز را در مرورگر خود کپی کنید : (baladshow.com/vc/44/سر-و-کار-داشتن-با-رئیس-سختگیر)

Published by: بلدشو
Published at: 3 years ago
Category: آموزشی