استاد عباس کمندی/ دوبله های جذاب کردی لورل و هاردی 2

۶.۹ K


۰

ماجرای سمساری / ساعت عتیقه دومین فیلم برگزیده دوبله های جاودانه و ماندگار زنده یاد ستاد عباس کمندی - دوبله کردی / فارسی این فیلم استادکمندی به جای شخصیت های استن لورل / الیور هاردی و جیمز فینلایسون با 3 لهجه متفاوت کردی صحبت کرده و غیر از همسر هاردی و کارمند بانک سایر هنرپیشه ها با لهجه فارسی دوبله شده که ترکیب دوبله کردی فارسی جذاب و فراموش نشدنی است . کمدی کلاسیک پارت فیلم http://www.laurel-hardy-movies.ir

Published by: Laurel and Hardy
Published at: ۴ years ago
Category: کمدی