آقا موسی در بقیع

1.4 K


0

اخذ مجوز ساخت حرم بقیع توسط امام موسی صدر حسب امر آیت الله سید محسن خکیم

Published by: فطرس مدیا
Published at: 1 year ago
Category: مذهبی