افشاگری جنجالی رییس سابق صدا و سیما درباره پشت پرده برنامه نود!

۱۲۳


۰

برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سربزن: https://www.manzoom.ir/title/tt4102638/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AF-1378

Published by: منظوم
Published at: ۹ months ago
Category: اخبار و سیاست