Mohammadreza Foroutan - Heyhat (محمدرضا فروتن - هیهات)

۳۲۵


۰

هیهات از این آسمان از رونق مهربتان هر شک به هجرت میبرد هر تشنه سمت لامکان هیهات از دلدادگی از شهوت آوارگی از یک جهان دست ساز بیرون اصل زندگی هیهات از پرواز و پر از کفتران بی سفت از ایست های پشت هم طبق فرامین پدر از حال درون ناگفته های گوناگون از راز های منهدم در قلب های واژگون هیهات از حذف متد از شیوه پردازی خود از شاعری که مستقل از خاطرات رفته شد هیهات از این آسمان از رونق مهر بتان هر شک به هجرت میبرد هر تشنه سمت لا مکان هیهات از ذهن شلوغ از هجم مخدوش نبوغ

Published by: ❤Brooz❤Video❤
Published at: ۱۱ months ago
Category: موسیقی