مثنوی مثنوی برای کودکان- عاقبت اجبار

424


0

چكیده ای از داستان های مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی. در این مجموعه سعی شده، داستان های پندآموز مثنوی معنوی، به زبان ساده برای کودکان به تصویر کشیده شود تا فرزندان عزیزمان معانی عرفانی درون این داستان ها را بهتر دریابند. داستانهای مثنوی معنوی برای کودکان https://goo.gl/ePDCPx ماجراهای سینا و لاکی https://goo.gl/bx2EjU شکرستان سری 3 https://goo.gl/6a9UEM رعنا دختر دهقان https://goo.gl/pxyBNG شکرستان- سری دوم https://goo.gl/oQjDja این چیه؟ https://goo.gl/ImXmdk قصه های بی بی

Published by: ۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
Published at: 3 years ago
Category: کارتون