پیشگیری و درمان کرونا - مرکز طب اسلامی آیت الله تبریزیان

2.3 K


0

مرکز طب اسلامی آیت الله تبریزیان daroo100@ ــــــ کانال دفتر آیت الله تبریزیان daftareayatollahtabrizian@ ــــــ آیت الله تبریزیان : طب اسلامی با طب سنتی کاملا تفاوت دارد و جدا از یکدیگر هستند ، داروهای طب اسلامی را از مکان های معتبر تهیه کنید

Published by:
Published at: 1 year ago
Category: