سیستم حمل و نقل زیرزمینی ایلان ماسک

۳۰۵


۰

ایلان ماسک گفته بود که باید سیستمی زیر زمینی و سه بعدی ساخت تا بتوان مشکل ترافیک شهری را حل کرد. شرکت جدید او موسوم به «کمپانی حفاری» شب گذشته ویدیویی در یوتوب منتشر کرده که ایده چنین سیستمی را به نمایش می کشد. ویدیوی مورد بحث، یک تسلای قرمز رنگ را نشانمان می دهد که تصمیم می گیرد به جای حضور در خیابانی شلوغ، به سمت ماژولی در خیابان حرکت کند و روی آن قرار بگیرد تا به سیستم زیر زمینی هدایت شود. پ

Published by: پرتال حمل و نقل iranway
Published at: ۳ years ago
Category: علمی و تکنولوژی