آموزش تنظیم فاصله هد دستگاه برش و حکاکی لیزر با قطعه

1.8 K


0

یکی از مهمترین مسایلی که کاربران دستگاه لیزر با آن روبرو هستند، پایین آمدن کیفیت برش به دلیل به هم خوردن تنظیم آینه ها و همچنین عدم تشخیص درست فاصله کانونی لنز دستگاه می باشد.   آموزش تنظیم فاصله هد دستگاه برش و حکاکی لیزر با قطعه یکی از مهمترین آموزشهایی است که هر لیزرکاری قبل از هر آموزش دیگری باید یاد بگیرد.  در فیلم آموزشی که توسط  مهندس ایانی-  از بهترین طراحان کورل دراو – گردآوری شده است به تفصیل و با زبانی ساده  آموزش تنظیم فاصله کانونی هد دستگاه برش و حکاکی لیزر توضیح داده شده است.

Published by: صنایع چوب ماهر
Published at: 4 years ago
Category: آموزشی