روش انجام سی تی اسکن شکم و لگن با تزریق

۱۵.۶ K


۰

منتشر شده توسط: گروه تشخیصی درمانی فرجاد
تاریخ انتشار: ۱ سال پیش
دسته بندی: سلامت