روش انجام سی تی اسکن شکم و لگن با تزریق

۱۶.۴ K

گروه تشخیصی درمانی فرجاد

۰

گناه بکن به چند شرط شیخ اسلام محمد صالح پردل ؟ لطفن مار دونبال کنید

منتشر شده توسط: گروه تشخیصی درمانی فرجاد
تاریخ انتشار: ۱ سال پیش
دسته بندی: سلامت