روش تیونینگ دستی سرو موتور استون - قسمت دوم

5


0

در این مدیا چگونگی تیونینگ سروهای استون در مد پالس را بررسی میکنیم. ایران تجهیز متفاوت در خدمات

Published by: Iranieq.ir
Published at: 1 year ago
Category: آموزشی