نقد وبررسی عملکرد تیم ملی سوارکاری

۴۵۴


۰

تیم پدوک در نظر دارد در روز های آتی شهریور ماه ۱۳۹۷ برنامه ای را با حضور کارشناسان و اعضای تیم ملی در خصوص نقد و بررسی عملکرد تیم ملی در جاکارتا ترتیب دهد لطفا نظرات و سوالا ت خود را برای ما ارسال کنید

Published by: paddock
Published at: ۱ year ago
Category: ورزشی