سخنرانی های جالب TED دوبله- چرا سی سالگی یک بیست سالگی دیگر نیست ؟

401


0

سخنرانی های تد TED با دوبله فارسی و ترجمه شده

Published by: Daneshjoogp.ir دانشجو
Published at: 3 years ago
Category: آموزشی