استاد فرزامی ، پیشگیری از سرطان

186


0

پیشگیری از قدیم بسیار توصیه شده و نکات بسیار مهمی که از فواید آن میتوان برشمرد ، روند سالم زیستن مردم و کاهش هزینه ها ست . زیرا بعد از ابتلا به بیماری ، فرد مجبور میشود هزینه های بسیار سنگینی را متقبل شود . در طب سنتی ایرانی اصلی به نام " اصل ششگانه " ( سِتّه ی ضَروریه ) وجود دارد که از ارکان اصلی پیشگیری از بیماریها ست . و حکما معتقد بر این بودند فردی که این اصول را رعایت کند

Published by: طب کهن
Published at: 4 years ago
Category: سلامت