نظر علما بزرگ درباره ولایت فقیه-شیخ بهایی مفید حلی و...

۶۲۷

سرباز ولایت - هر کسی فضل تو را دیده تو را خوانده خدا...

۰

شرط دانلود یا تماشا یه صلوات به نیت فرج آقا صاحب الزمان می باشد--- - - - ---سرباز ولایت-sarbaz velayat-سرباز ولایت-ولایت فقیه-ولی فقیه-امام خامنه ای-امام خمینی-شیخ مفید-علامه حلی-خوئی-بروجردی-انصاری-شیخ طوسی-امام خامنه ای-امام خمینی-انقلاب اسلامی-انقلاب-عالم-کلیپ-مذهبی-کلیپ مذهبی-کلیپ-مذهبی-انقلاب-شاه-رضا خان-رضاشاه-

Published by: سرباز ولایت - هر کسی فضل تو را دیده تو را خوانده خدا...
Published at: ۲ years ago
Category: