عاشقانه تنهاست

2.4 K


0

با تو رسیده ام به شبی ابدی آه^تو کوچه کوچه مرا بلدی^من بجز آبی نگاهت،آسمانی نمی شناسم^تا تو سرگرم روزگاری،از نفس بی تو می هراسم^رد شو از قاب لحظه هایم دیده شو! عاشقانه تنهاست^رهسپارم به سویت اما جاده لبریز سوز سرماست^مرا باور کنی یا نه^تویی پایان ویرانی ^چه غمگینانه آزادی از آن عهدی که می دانی^با تو رسیده ام به شبی ابدی آه^تو تار و پود مرا بلدی آه^نمی رود ز یادم^تمام خاطراتی که عاشقانه سر شد...

Published by: سناء
Published at: 6 years ago
Category: موسیقی