زمانی امرالله احمدجو در سریال روزی روزگاری از چالش مانکن استفاده کرد. ۱۳۷1–۱۳۷0

۳۹۵


۰

روزی روزگاری مجموعه‌ای تلویزیونی به کارگردانی و نویسندگی امرالله احمدجو است که در ۱۳۷1–۱۳۷0 از شبکه یک تلویزیون ایران پخش شد.

Published by: ایرانی
Published at: ۶ months ago
Category: فیلم