آزمایش ایمنی گاردریل در استرالیا

۱۱ K


۰

میزان مقاومت و ایمنی گاردریل ها نقش پررنگی در میزان امنیت جاده ها و کاهش تلفات تصادفات دارد که متاسفانه در کشورمان به این مسئله توجه چندانی نمی شود.

Published by: دیجیاتو
Published at: ۴ years ago
Category: فیلم