کلیپ عاشقانه بسیار زیبا روز برفی

343


0

این دنیای کوچک و هفت میــلیارد آدم..؟!! یعنی تو باور میکنی ؟ شمرده اي؟ کی مرده ست ؟ دیده اي کسی آدم بشمرد ؟ بـــاور نکن !!! همه ی ي دنیــا فقــط تـویی…

Published by: fun clip
Published at: 2 years ago
Category: سرگرمی