انگیزشی عمرتو هدر نده

84


0

بدون اون که اون زندگی رو که میخواستی تجربه کنی اگه جواب این سوال نه است پس باید همین الان شروع به تلاش کردن بکنی فردا نه پس فردا هم نه همین الان. برو به دنبال اون هدفی که میخوای اون پروژه ای رو که می خوای شروع کن به دنبال اون چیزهایی که میخوای برو… . تو میخوای بهترین نسخه خودت باشی که امکان داره باشی خیلی از مردم هیچ وقت اینجوری نمیشن تو نمیخوای که مثل بقیه توی اون دام بیفتی. https://zehnekook.com/dont-waste-your-life/

Published by: سایت قیاس
Published at: 2 years ago
Category: