مستند فرماندهان؛ قسمت نوزدهم؛ شهید مصطفی چمران

35


0

ین مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد. این قسمت : دکتر مصطفی چمران شهید مصطفی چمران و شهید چمران، فیزیک دان، سیاستمدار، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در دولت مهدی بازرگان و دولت موقت شورای انقلاب از همراهان امام موسی صدر در تشکیل جنبش امل (لبنان)، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، از فرماندهان ایران در دفاع مقدس و بنیان گذار ستاد جنگ های نامنظم بود.

Published by: برش ها | boreshha.ir
Published at: 3 years ago
Category: