آموزش طراحی چرخ دنده در کتیا

168


0

کتیا یکی از نرم افزارهای بسیار پرکاربرد در عرصه مهندسی مکانیک است و قطعا آشنایی با آن برای هر مهندسی لازم و ضروری است. در این آموزش شما گام به گام با طراحی یک چرخ دنده در نرم افزار کتیا آشنا خواهید شد. مکاسیس

Published by: مهندسی مکانیک
Published at: 4 years ago
Category: