گروه آکروبات ایران نخستین اجرای قسمت چهاردهم فصل دوم عصرجدید

80


0

اجرای هیجان انگیر گروه ایران ژیمناستیک کاران در سالن عصر جدید تشویق زیادی از سوی تماشاگران گرفت و استفاده از کودکان توانمند در ژیمناستیک از موجب تشویق داروان شد. این اجرا چهار رای مثبت از داوران گرفت و داوران عصر جدید از جذابیت و خلاقیت این اجرا تعریف کردند.

Published by: 🎙🎙Best media 🎙🎙
Published at: 2 years ago
Category: