پاسخ کاندیداها به نقد های مطرح شده در مناظره سوم

32


0

نقد کاندیداها | مهرعلیزاده:آقای رئیسی چرا فیلتر کردید؛دستگیرشدگان آبان 98 را آزاد کنید/ رئیسی: هیچ نرم افزاری را فیلتر نکردم؛ دستگیرشدگان عفو شدند کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نصبت به نقدهای مطرح شده پاسخ دادند.

Published by: انتخابات 1400
Published at: 1 year ago
Category: