تابع ریاضی 3 تجربی سال دوازدهم ویژه امتحان نهایی

۵۶


۰

برای 20 شدن در امتحان نهایی سال دوازدهم این فیلم کافیست. تدریس خط به خط کتاب درسی سال دوازدهم برای امتحانات نهایی حل همه سوالات و تمرینات مهم کتاب درسی حل نمونه سوالات و سوالات احتمالی با بررسی کنکور های گذشته کاملا مشخص است که بسیاری از سوالات از متن کتاب درسی و تمرینات آن انتخاب می شوند.با دیدن این فیلم در کنکور و نهایی موفق خواهید شد.http://mrwins.ir http://sanjeshorg.ir http://hamsafarnews.com http://professorco.ir

Published by: Amir hosein Afshar
Published at: ۱ year ago
Category: مردم و وبلاگ