آموزش استفاده از دیده بان ایزی تریدر (Easy trader)

739


1

دریافت آنلاین و غیر حضوری کد بورسی برای خرید سهام و عرضه اولیه: https://b2n.ir/boursee دیده بان؛ قفسه نمادهای منتخب طبقه بندی سرعت جستجو و یافتن را زیاد می کند. دیده بان به شما امکان طبقه بندی می دهد و دیده بان ایزی تریدر به شما امکان ارسال سریع سفارش را می دهد. کافی است به یکی از نمادها اشاره کنید. انتخاب نمادهای دیده بان بدون نیاز به موس و با استفاده از کلید ترکیبی alt+numbers ایجاد گروه های مختلف سهم متناسب با نیاز ارسال سریع سفارش از دیده بان

Published by: آموزش بورس
Published at: 1 year ago
Category: آموزشی