فیلم کامل گفت‌وگوی خبرگزاری حوزه با مجری برنامه زندگی پس از زندگی ۱ تیر ۱۴۰۰

446


0

پاسخ مجری برنامه "زندگی پس از زندگی" دستور گرفتم این برنامه را بسازم الان چون یک موضع رسمی است نمی توانم بگویم؛ البته کلیت این موضوع در فصل یک برنامه گفته شده است و آن اینکه جوانی به نام آقای شیرازی در قم در داخل حرم، نزدیک ضریح حضرت معصومه (س) تجربه نزدیک به مرگ داشته است؛ ایشان از بدن مفارقت می کند و مطابق با گزاره ها، خادم را می بیند، افکار خادم را می خواند، جسد را می بیند، جسد را منتقل می کند، روح مادربزرگ مرحوم خود را می بیند، تونلی در سقف حرم ایجاد می شود، جوان خوشرویی می آید و همراه با مادربزرگ با آن جوان از آن تونل عبور می کنند و به آن سوی فراماده می روند، در آنجا مواردی پیش می آید که یک قسمت از فصل یک برنامه است. این افراد، بر می گردند پایین و ایشان تجربه را به مدت چهار سال پنهان می کند؛ ایشان در آن زمان مجرد بوده و در زمان تأهل، شبی خواب می بیند که در حرم حضرت معصومه (س)، مادربزرگ مرحومش در کنار حضرت معصومه (س) در کنار ضریح ایستاده اند و هر دو با ناراحتی به او نگاه می کنند؛ او جویای ناراحتی می شود و مادربزرگش می گوید: خانم حضرت معصومه (س) از شما ناراحت هستند و جملاتی با این مضمون بیان می کنند که: شفایی که در حرم ما گرفته ای، متعلق به ما بوده و اجازه نداری که این شفا را مخفی کنی و باید این مطلب را بگویی. از این جا به بعد آن را اجازه دهید که نگویم و مایل نیستم ادامه ماجرا گفته شود. این شخص با ما مرتبط شد و متوجه شدیم که ما موظف به تولید برنامه هستیم و یک فرایند بسیار سخت؛ اما بسیار شیرین و در عین حال از نظر مادی بسیار تلخ و از نظر معنوی بسیار شیرین برای ما شروع شد که خروجی آن، برنامه هایی است که در دو فصل پخش شده است. گفت و گوی خبرگزاری حوزه با دکتر عباس موزون، کارشناس-مجری و تهیه کننده برنامه زندگی پس از زندگی https://www.hawzahnews.com/news/965083/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

Published by: Aidnvi
Published at: 2 months ago
Category: آموزشی